Nahrávky z pravidelných nědělních dopoledních setkání na Karmelu naleznete přímo v záložce "Bohoslužby".

Celou řadu nahrávek z letošního XcamPu můžete nalézt na oficiálních stránkách křesťanského tábora ve Smilovicích pod tímto odkazem: "AUDIO".

datumpopisformát
31.12.2019Společný silvestr na Karmelu
Hodnocení a bilancování,Text:Soudců 2.a3.kap.
22.12.2019Vánoční odpoledne na Karmelu
téma - text:
02.12.2019Adventní setkání na Karmelu
Malachiáš 1,1-3,Filipskym 3,7-21
02.12.2019Adventní setkání na Karmelu
Duchovní růst,Smílek P.,Text:Malachiáš 1,1-3,Filipskym 3,7-21
01.12.2019Biblická hodina na Karmelu
Kniha Zjevení,Text: Zjevení 20,1-15
17.11.2019Biblická hodina na Karmelu
Kniha Zjevení,Text: Zjevení 14,12-16
10.11.2019Biblická hodina na Karmelu
Kniha Zjevení,Text: Zjevení 15,2-4
27.10.2019Slavnost reformace na Karmelu
téma - text: Zjevení 4,1-8
20.10.2019Tématický výklad
Radikální Islám-Radikální křesťanství,Bohuslav Wojnar
29.09.2019Biblická hodina na Karmelu
Hospodin kraluje skrze Pána Ježíše Krista,Text: Zachariáš 13,1-9,14,9
22.09.2019Slavnost výročí Karmelu
Obnova Jeruzaléma,Text: Nehemiáš 7,1-3,12,27-31
15.09.2019Biblická hodina na Karmelu
Hradby proti hříchu,Text: Nehemiáš 8,1-11
01.09.2019Biblická hodina na Karmelu
Pokání,Text: Nehemiáš 8,1-11
18.08.2019Biblická hodina na Karmelu
Vedoucí a vedení,Text: Nehemiáš 5,14-19,1.Timotiovi 3,1-7
11.08.2019Biblická hodina na Karmelu
Když přijdou problémy,Text: Ezdraš 4,1-5
04.08.2019Biblická hodina v kapli
Čím začít? Chrámem a oltářem, Text: Ezdraš 3,1-13
28.07.2019Biblická hodina na Karmelu
Obnova církve, Text: Ezdraš 1,1-7
17.07.2019X-Camp
Nové začátky v životě nejen dlouholetého křesťana,Boháček A., Text:Jonáš 1,1-10
15.07.2019X-Camp
Co nás může odloučit od lásky Kristovy,Boháček A., Text: Římanům 8,35-39
07.07.2019Biblická hodina na Karmelu
Odvaha vyjít a svědčit, Text: Matouš 28,16-20,Římanům 1,13-17
19.05.2019Biblická hodina na Karmelu
Svatební hostina,Pojďte na svatbu!, Text: Matouš 22,1-14
12.05.2019Slavnost den matek na Karmelu
téma - text:
14.04.2019Biblická hodina na Karmelu
Jsi připraven?-teď je čas příhodný, Text: Ezechiel 33,1-11
07.04.2019Biblická hodina na Karmelu
Darem Boží milosti je život věčný, Text: Římanům 3,21-30
06.04.2019Konference KSSCH na Karmelu
téma - text:
31.03.2019Biblická hodina na Karmelu
Mzdou hříchu je smrt, Text:Římanům 5,12-21
24.03.2019Tématická biblická hodina v KL
Běžím a trénuji,Slávík Sl.,Text:1.Korintským 9,24-27
24.03.2019Biblická hodina na Karmelu
Život,který ustojí každou bouřku,Slávík Sl., Žalm 1,1-3
10.03.2019Biblická hodina v Třanovicích
Pod svícnem bývá největší tma,Boháček A., Text:Marek 3,31-35
10.03.2019Biblická hodina v Oldřichovicích
Sloužit jak Ježíš,Boháček A., Text: Filipským 2,5-11
10.03.2019Bohoslužby v Bystřici
Tři pravdivé rady pro Kristovu církev, Boháček A., Text:Lukáš 8,22-25
03.03.2019Biblická hodina na Karmelu
Hle,jdeme do Jeruzaléma , Text: Lukáš 18,31-34
02.03.2019Setkání pro manželské páry v KL
Opouštění rodného hnízda , Taska Bogdan, Text: 1.Mojzisova 28,1-9 a Žalm 127 3-5
17.02.2019Biblická hodina na Karmelu
Co od nás Hospodin žádá , Text: Micheáš 6,8
10.02.2019Biblická hodina na Karmelu
Pane kdybys byl zde - text: Jan11,20-26
03.02.2019Biblická hodina na Karmelu
Naši chloubou Ježíš - text: 1. Korintským 1,26-31
27.01.2019Tématická BH v Komorní Lhotce
Nástrahy internetu - Šárka Klusová
20.01.2019Biblická hodina na Karmelu
Život křesťana - obětavá služba - text: Římanům 12,3-8
13.01.2019Biblická hodina na Karmelu
Jednota v Kristu - text: Jan 17,17-21
06.01.2019Biblická hodina na Karmelu
Jednota v lásce - text: Efezským 4,1-6
01.01.2019Biblická hodina na Karmelu
O radosti - text: Filipským 4,4-7