Nahrávky z pravidelných nědělních dopoledních setkání na Karmelu naleznete přímo v záložce "Bohoslužby".

Celou řadu nahrávek z letošního XcamPu můžete nalézt na oficiálních stránkách křesťanského tábora ve Smilovicích pod tímto odkazem: "AUDIO".

datumpopisformát
08.03.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma:Hospodin je zárukou úspěchu,Text: Žalm 127
01.03.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma:Hospodin zdroj štěstí a radosti,Text: Žalm 126
16.02.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: Jan Ámos Komenský,Kaczmarczyk Stanislav,Text: Židům 13,7-8
15.02.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: Co by si mělo dítě odnést z domu svých rodičů , Šikula Zb. Text: Efezským 6,1-4,Filipským 4,8-9
09.02.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: Důvěřujme Hospodinu Text: Žalm 123
02.02.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: Společenství-setkávání s Bohem a jeho lidem Text: Žalm 122
12.01.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: ATM - Rodina a církev. text: Kazatel 4,8-12
05.01.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: ATM - Vláda, politika, věci veřejné. text: Římanům 7,14-25; Žalm 85
01.01.2020Biblická hodina na Karmelu
Téma: Co pomíjí a co zůstává. text: Marek 13,28-37