Naši nedělní besídku navštěvují děti od předškolního věku do cca 13ti let. Děti se scházejí každou neděli v 8:30 v prostorách střediska Karmel, kde je pro ně připraven program. Učí se zde nové písně, poslechnou si Biblickou lekci, někdy je potěší i loutky, hrají si různé hry, soutěží, něco si i sami vyrobí. Děti také připravují každým rokem program pro své maminky k jejich svátku a o vánocích vyplňují program na vánoční besídce. Chcete nás navštívit? Srdečně zveme děti i rodiče. Těší se na vás lektoři nedělní besídky.

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
Bible (1.Timoteova 1,5)

Probíhají i společné akce s dětmi z okolních besídek našeho sboru. (Komorní Lhotka, Hnojník, Střítež, Řeka) Na letním sborovém dnu, je připraven program pro děti i dospělé. Na podzim pouštějí draky na dětské drakiádě. Vyplňují program na vánočním odpoledni pro děti. Každoročně probíhá i letní týdenní dětský tábor na chatě Pod lipou v Oldřichovicích. V Komorní Lhotce na bohoslužbách vystupují děti se svým programem o velikonočních a vánočních svátcích, taktéž na začátku a na konci školního roku.

Podívejte se na fotolagerii naší nedělní besídky: FOTO 2014.