Nahrávky z pravidelných nědělních dopoledních setkání na Karmelu naleznete přímo v záložce "Bohoslužby".

datumpopisformát
31.12.2016Silvestrovský večer na Karmelu
- text: Jan 15,1-8
18.12.2016Vánoční slavnostna Karmelu
- text: Izajáš 9,1-6
18.12.2016Vánoční slavnost na Karmelu
- Marosz St., text: Izajáš 9,1-6
05.12.2016Adventní setkání na Karmelu
- Frank Spatz, text: Lukáš 15,11-32
20.11.2016Výročí dechového orchestru na Karmelu
- Taska Bog., text: Izajáš 53,3-11; Filipským 2,5-11
20.11.2016Výročí dechového orchestru na Karmelu
- text: Izajáš 53,3-11; Filipským 2,5-11
06.11.2016BH na Karmelu: Kristus a odpočinutí
- text: Jozue 1,13-15; Židům 3,7-12; Matouš 11,28-29
22.10.2016Letecký pohled na Karmel a blízké okolí
16.10.2016BH na Karmelu
09.10.2016BH na Karmelu
08.10.2016Setkání man. párů na Karmelu - Na tenkém ledě.
- Z. Kašpárek
25.09.2016Slavnost výročí Karmelu
- Žalm 119,105
25.09.2016Slavnost výročí Karmelu
- J. Fojcik
25.09.2016Slavnost výročí Karmelu
- M. Tomala
11.09.2016BH na Karmelu
- Skutky 28,16-31
04.09.2016BH na Karmelu
- Skutky 26,13-23
28.08.2016BH na Karmelu
- M. Tomala - Koloským 2,6-7
22.07.2016XcamP 2016 - Žije ve mne Kristus?
- A. Boháček
19.07.2016XcamP 2016 - Expanze islámu - problém imigrace.
- L. Lhotan
19.07.2016XcamP 2016 - Islámský pohled na Ježíše Krista.
- L. Lhotan
18.07.2016XcamP 2016 - Čím křesťany klame populární psychologie.
- Hejlek
18.07.2016XcamP 2016 - Jak mi alkohol zničil zrak.
- Neuwirt
17.07.2016XcamP 2016 - Globální sexuální revoluce.
- Gabriele Kuby
22.07.2016XcamP 2016 - Nepoučitelná společnost.
- Alois Boháček - Matouš 24,37-39
21.07.2016XcamP 2016 - Netečná společnost.
- Alois Boháček - Matouš 24,37-39
20.07.2016XcamP 2016 - Tělesně smýšlející společnost.
- Alois Boháček - Matouš 24,37-38
19.07.2016XcamP 2016 - Konzumní společnost.
- Alois Boháček - Lukáš 17,26-27a
18.07.2016XcamP 2016 - Bohem milovaná společnost.
- Alois Boháček - Matouš 24,37-39
17.07.2016XcamP 2016 - Bohem informovaná společnost.
- Alois Boháček - Matouš 24,37
15.07.2016Večer pro všechny generace u Karmelu - Není dobré, aby člověk byl sám - Meinolf Mellwig - 1. Mojžíšová 2,18
26.06.2016BH na Karmelu - Strach ze smrti - Židům 9,27-28
26.06.2016BH na Karmelu - Strach ze smrti - Boleslav Taska - Židům 9,27-28
29.05.2016BH na Karmelu - Žalm 125 a 126
29.05.2016BH na Karmelu - Jiří Niemiec - Žalm 125 a 126
08.05.2016Den matek na Karmelu - Žalm 78,3-8
08.05.2016Den matek na Karmelu - Předávání Božího slova - Jan Tomala - Žalm 78,3-8
08.05.2016Den matek na Karmelu - Příběh dětem - M. Mikolajczak
23.04.2016Setkání manželských párů v KL - Jak přežít s teenagerem. - manželé Klapovi
17.04.2016BH na Karmelu - Žalm 3 a 4
17.04.2016BH na Karmelu - Usínaní, noc - K. Moškoř - Žalm 3 a 4
06.04.2016Konference KS na Karmelu - M. Pecka - 2. Timoteovi 3,16-17
03.04.2016Tématická BH v KL - T. Tyrlik - Římanům 12,1-2
20.03.2016BH na Karmelu - 2. Petra 1,16-21 a 2,1-22
20.03.2016BH na Karmelu - J. Chodura - Inspirované Boží slovo - 2. Petra 1,16-21
18.03.2016Postní bohoslužby v KL - Bogdan Taska - Marek 8,31-35
13.03.2016BH na Karmelu - 2. Petra 1,1-15
11.03.2016Postní bohoslužby v KL - J. Hracki - Římanům 5,1-2
06.03.2016BH na Karmelu - 1. Petra 4,1-19 a 5,1-5
06.03.2016BH na Karmelu - Unucka - Křesťanství v praxi - 1. Petra 4,1-19 a 5,1-5
04.03.2016Postní bohoslužby v KL - M. Klus - Matouš 27,39-44
28.02.2016Tématická BH v KL - vzpomínky K. a J. Mrozka
26.02.2016Postní bohoslužby v KL - J. Cieslar - Římanům 8,31-32
21.02.2016BH na Karmelu - 1. Petra 3,1-7
21.02.2016BH na Karmelu - S. Hracki - 1. Petra 3,7 ("Moudrý muž")
21.02.2016BH na Karmelu - D. Tomala - 1. Petra 3,1-6 ("Moudrá žena")
19.02.2016Postní bohoslužby v KL - J. Chodura - Římanům 12,9-21
14.02.2016Setkání pro všechny v KL - R. Kalenský - Soužití generací
14.02.2016Bohoslužby v KL - R. Kalenský - Efezským 5,21-33
12.02.2016Postní bohoslužby v KL - St. Pietak - Lukáš 22,3-6
07.02.2016BH na Karmelu 1. Petra 2,1-12
31.01.2016BH na Karmelu - 1. Petra 1,22-25
24.01.2016Tématická BH v KL - Služba uprchlíkům
17.01.2016BH na Karmelu - 1. Petra 1,1-12
10.01.2016BH na Karmelu - Matouš 5,38-48
10.01.2016BH na Karmelu - J. Chodura - Matouš 5,38-48
10.01.2016BH na Karmelu - V. Kluz
01.01.2016BH na Karmelu - B. Taska - Jozue 24,14-18
01.01.2016Novoroční BH na Karmelu