Nahrávky z pravidelných nědělních dopoledních setkání na Karmelu naleznete přímo v záložce "Bohoslužby".

Celou řadu nahrávek z letošního XcamPu můžete nalézt na oficiálních stránkách křesťanského tábora ve Smilovicích pod tímto odkazem: "AUDIO".

datumpopisformát
29.04.2018Biblická hodina na Karmelu
Duch Svatý / Duchovní dary- text: 1. Korintským 12,1-11
28.04.2018Setkání pro manželské páry v KL
Budování duchovních vztahů - text: Efezským 2,14-22
15.04.2018Biblická hodina na Karmelu
Přebývání Ducha Svatého ve věřících - text: Římanům 8,9-11
08.04.2018Biblická hodina na Karmelu
Kdo je Duch Svatý? - text: Jan 16,7-15
11.03.2018Tématická BH v Komorní Lhotce
Kudy ven ze závislosti - text: 1. Petra 5,8
04.03.2018Biblická hodina na Karmelu
Velkolepé spasení - Usvědčení, obrácení, pokání, víra - text: Skutky 16,12-15 + 27-34
18.02.2018Biblická hodina na Karmelu
Velkolepé spasení - Ospravedlnění z víry - text: Římanům 3,21-26
28.01.2018Tématická BH v Komorní Lhotce
Izrael a jeho proroctví - text: Římanům 11,25-32
21.01.2018Biblická hodina na Karmelu
Ježís Kristus náš Pán - text: 1. Korintským 15,1-11
14.01.2018Biblická hodina na Karmelu
Dopis církvi ve Filadelfii - text: Zjevení 3,7-13
07.01.2018Biblická hodina na Karmelu
Dopis církvi v Laodikeji - text: Zjevení 3,14-22
01.01.2018Biblická hodina na Karmelu
Dopis církvi v Efezu - text: Zjevení 2,1-7