Nahrávky z pravidelných nědělních dopoledních setkání na Karmelu naleznete přímo v záložce "Bohoslužby".

Celou řadu nahrávek z letošního XcamPu můžete nalézt na oficiálních stránkách křesťanského tábora ve Smilovicích pod tímto odkazem: "AUDIO".

datumpopisformát
31.12.2017Silvestrovský večer na Karmelu
Naše pomoc je v Hospodinu - text: Žalm 121
26.12.2017Slavnost Štěpána v ČT
Církev církvi vlkem
4.12.2017Adventní setkání na Karmelu
Jan Jančo - text: Lukáš 1,26-38
19.11.2017Biblická hodina na Karmelu
Boží smlouva se Saulem - text: 2. Samuelova 17,16
12.11.2017Biblická hodina na Karmelu
Boží smlouva s Izraelem - text: 5. Mojžíšova 28,69
5.11.2017Biblická hodina na Karmelu
- text: 1. Mojžíšova 26,1-5
22.10.2017Tématická biblická hodina v KL
- text: Lukáš 15,11-32
15.10.2017Biblická hodina na Karmelu
15.10.2017Biblická hodina na Karmelu
08.10.2017Biblická hodina na Karmelu
- text: Žalm 2,11; Filipským 2,12; Skutky 9,31; Zjevení 1,17
07.10.2017Setkání manželských párů v KL
24.09.2017Slavnost výročí Karmelu
- text: 2. Královská 7,3-11
24.09.2017Slavnost výročí Karmelu
- text: 2. Královská 7,3-11
03.09.2017Biblická hodina na Karmelu
- text: 1. Královská 19,19-21; 2. Královská 2,1-18
13.08.2017Biblická hodina na Karmelu
- text: 1. Královská 21,1-16
06.08.2017Biblická hodina na Karmelu
- text: Lukáš 12,4-7
červenec 2017XcamP - Jak číst Bibli s užitkem
- Jan Fojcik
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
červenec 2017XcamP -
14.07.2017Setkání pod stanem
- text: Zjevení 3,14-22
14.07.2017Setkání pod stanem - jen slovo
- text: Zjevení 3,14-22
14.07.2017Setkání pod stanem - svědectví Petr Jašek
14.07.2017Setkání pod stanem - úvod - Martin Peitak
- text: Zjevení 3,14-22
09.07.2017Biblická hodina na Karmelu - "Nejdříve mě, potom sobě."
- text: 1. Královská 17,7-16; Marek 12,41-44
25.06.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: 1. list Jana 4,1-6
04.06.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Žalm 51,1-19
04.06.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Žalm 51,1-19
28.05.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Matouš 15,15-20; Římanům 7,24-25
14.05.2017Dne matek na Karmelu - slovo Lukáš Szromek
14.05.2017Den matek na Karmelu
- text: 1. Korintským 13,4-13
09.04.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Marek 5,1-20
08.04.2017Konference KS-SCH na Karmelu
- text: Římanům 6,22-23
08.04.2017Konference KS-SCH na Karmelu
- text: 1. Tesalonickým 4,1-7
02.04.2017Biblická hodina na Karmelu - "Existenční podstata ďábla."
- text: Ezechiel 28,12-19
12.03.2017Biblická hodina na Karmelu - "Bible, Slovo Boží, Biblický kanon."
- text: 2. Tesalonickým 2,1-3 a 13-17
05.03.2017Tématická biblická hodina v KL - Jak se stavět k alkoholu - Michal Klus.
- text: 1. Korintským 6,12
19.02.2017Biblická hodina na Karmelu - "Bible, Slovo Boží."
- text: 2. list Petrův 1,16-21
18.02.2017Setkání manželských párů v KL - "Rozdíly muž x žena."
- text: Efezským 5,21-33
12.02.2017Biblická hodina na Karmelu - "Boží trojjedinost"
- text: Matouš 3,13-17
05.02.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: 2. Mojžíšova 3,4-15
01.02.2017Beseda s Pavlem Bělobrádkem na Karmelu.
29.01.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: 2. Mojžíšova 34,5-8
22.01.2017Tématická bibliká hodina v KL - Vzpomínání v nebi a v pekle - Pavel Vopálecký.
- text: Matouš 28,18-20
15.01.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Jan 17,3; Žalm 19,1-12
08.01.2017Biblická hodina na Karmelu - "
- text: Žalm 78,3-4; Efezským 6,4; Marek 10,13-16
01.01.2017Biblická hodina na Karmelu - "Neplodný fíkový keř."
- text: Lukáš 13,6-9