31.12.2020     Bohoslužby na Karmelu    
22.11.2020     Bohoslužby na Karmelu    
25.10.2020     Bohoslužby na Karmelu    
27.09.2020     Bohoslužby na Karmelu    
23.08.2020     Bohoslužby na Karmelu    
19.07.2020     X-Camp    
28.06.2020     Bohoslužby na Karmelu    
24.05.2020     Bohoslužby na Karmelu    
26.04.2020     Bohoslužby na Karmelu    
23.02.2020     Čiňte pokání - Matouš 4,17    
26.01.2020     O odvaze - Izajáš 43,1-3    31.12.2019     Hodnocení a bilancování - Soudců 2. a 3. kapitola    
24.11.2019     Výzva k bdělosti - Marek 13,31-37    
27.10.2019     Miriam Szokeová - Izajáš 62,6-7 + 10-12    
22.09.2019     Vděčnost, prosím a děkuji - 1. Mojžíšová 28,10-22    
25.08.2019     Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru - Židům 3,7-15    
17.07.2019     Otče náš, který jsi v nebesích - Matouš 6,9    
30.06.2019     Slyšení a činění - Jakub 1,19-25    
26.05.2019     O modlitbě - příklad Daniela - Daniel 12,13-23    
28.04.2019     Zjevení Ježíše učedníkům - Jan 21,1-14    
24.03.2019     Boží pohled na člověka - 1. Mojžíšová 16. a 21. kapitola    
24.02.2019     O Božím slovu - Jakub 1,19-27    
27.01.2019     Rozmluva Ježíše se Samařskou ženou - Jan 4,5-42    25.11.2018     Podobenství o 10 družičkách - Matouš 25,1-13    
21.10.2018     Zůstat v Ježíšově lásce - Jan 15,9-17    
23.09.2018     Víra v Hospodina - 1. Mojžíšova 15,1-6    
26.08.2018     Vzájemná láska - 1. Mojžíšova 4,1-16    
17.06.2018     Podobenství o marnotratném synu - Lukáš 15,11-32    
27.05.2018     Jaký je Bůh - Ester 8. kapitola    
22.04.2018     St. Piatak - 2. Korinstkým 4,16-18    
18.03.2018     Pomazání Ježíše v Betanii - Marek 14,1-11    
25.02.2018     Důvěra a nedůvěra - 1. Mojžíšova kapitoly 12-14    
28.01.2018     Doběhnout do cíle - Filipským 3. kapitola    31.12.2017   Simeno a Anna    Firlová, Lukáš 2,36-38
26.11.2017   Nepraví učedníci    Firolová, Lukáš 13,22-30
22.10.2017   Uzdravení ochrnutého    Firla, Marek 2,1-12
24.09.2017   Co znamená jít za Ježíšem    Firlová, Lukáš 18,28-30
27.08.2017   Pyšný nebo pokorný    Firlová, Žalm 51,1-17
16.07.2017   Buď anebo    Kaczmarczyk, Matouš 7,24-27
18.06.2017   Vidět věci jinak    Firlová, Marek 8,22-26
21.05.2017   O modlitbě    Firlová, Lukáš 11,5-13
23.04.2017   celé bohoslužby    Firla, 1. Korintským 15. kapitola
26.03.2017   celé bohoslužby    Firlová, 1. Mojžíšová 45,1-28
26.02.2017   celé bohoslužby    Firlová, Marek 10,32-34
22.01.2017   celé bohoslužby    Firla, Jan 4,5-1431.12.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Firlová, text: 2. Mojžíšová 13. kapitola
27.11.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Firlová, text: Žalm 24
23.10.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Firlová, text: 2. Samuelova 10,1-5
25.09.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Firla, text: 1. Korintským 13. kapitola
21.08.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Koukol, text: 1. Jana 1,5-7
17.07.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Pietak, text: Římanům 5,12-17
19.06.2016   celé bohoslužby   kázání Borecki, text: Římanům 14,10-13
22.05.2016   celé bohoslužby    kázání Firlová, text: Jan 3,1-18
24.04.2016   celé bohoslužby    kázání Firlová, text: Matouš 11,28
13.03.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Koukol, text: 1. Petra 2,6-8
21.02.2016   celé bohoslužby    kázání Wojnar, text: Matouš 12,38-42
24.01.2016   celé bohoslužby nejsou k dispozici    kázání Firlová, text: Lukáš 9,57-6231.12.2015   Firla - Římanům 8,31-39           21.06.2015   Firlová - Lukáš 15,1-10
22.11.2015   Borecki - Matouš 25,1-13         24.05.2015   Firlová - 1. Mojžíšová 1,2
25.10.2015   Firlová - Koloským 1,13-23         26.04.2015   Firlová - 1. Mojžíšová 32,4-30
27.09.2015   Chodura - Galatským 5,16-18         22.03.2015   Firlová - 1. Mojžíšová 24,10-14
23.08.2015   Sikora - Izajáš 42,3; Jan 14,2-9         22.02.2015   Firlová - Daniel 3,19
19.07.2015   Pleva - Jan 8,32         25.01.2015   Firlová - Matouš 21,28-3131.12.2014   Firlová                                  22.06.2014   Firlová   
13.11.2014   Firlová    25.05.2014   Firlová   
16.10.2014   Firlová    27.04.2014   Firlová   
28.09.2014   Firlová    23.03.2014   Pietak   
23.08.2014   Firlová    23.02.2014   Klus   
20.07.2014   Fojcik    26.01.2014   Firlová   31.12.2013   Firlová                                  25.08.2013   Sikora             
08.12.2013   Borecki    21.07.2013   Taska   
24.11.2013   Firlová    23.06.2013   Koukol   
10.11.2013   Firlová    19.05.2013   Firlová   
27.10.2013  Kaleta    28.04.2013  Firlová   
13.10.2013   Firlová    17.03.2013   Firlová   
22.09.2013   Firlová    24.02.2013   Tyrlik   
08.09.2013   Firlová    27.01.2013   Firlová