Křesťanské společenství – Społeczność chrześcijańska (KS-SCH) při Slezské církvi evangelické a.v. vzniklo v roce 1905 jako reakce na tehdejší probuzenecké hnutí, tj. hnutí křesťanů uvnitř církve, kteří toužili prohlubovat svůj duchovní život. Během 2. světové války byla činnost KS-SCH přerušena a v roce 1946 opět obnovena. Po nadějném rozběhu však přišla komunistická diktatura, která ústavou ze dne 9.5.1948 KS-SCH i jeho činnost zrušila. V této době byla jakákoliv misijní činnost uvnitř církve zakázána. Přesto práce KS-SCH ilegálně pokračovala. Po roce 1989 byla obnovena činnost KS-SCH jako samostatné, nezávislé křesťanské hnutí, které pracuje uvnitř Slezské církve evangelické a.v. Činnost této organizace je soustředěna na práci s dětmi, mládeži i s dospělými lidmi.

Středisko KARMEL bylo slavnostně otevřeno 17.9.2000 po kompletní rekonstrukci a přístavbě hlavního sálu a kuchyně s kapacitou na ubytování 50 hostů.

Karmel je hora ležící v Izraeli, v blízkosti Středozemního moře. Slovo KARMEL znamená „úrodné pole.“ A opravdu až do dnes jsou stráně pohoří Karmelu porostlé dubovými stromy. Mandlovníky a hrušně přinášejí této galilejské oblasti hojnou úrodu šťavnatého ovoce. Karmel jasně naznačuje Boží moc a požehnání.

Tato budova slouží ke vzdělávání křesťanů ve víře v Ježíše Krista. Konají se zde bohoslužby, biblické hodiny, setkání mládeže a setkání dětí na nedělní besídce. Svá pravidelná setkání zde má také pěvecký sbor a dechový orchestr.

Srdečně zveme spoluobčany na pravidelná setkání a připravované akce.