Kdy: 14.-16.srpna 2019, od 8:00 do 16:00
Kde: Středisko Karmel ve Smilovicích
Cena: 350 Kč, sourozenci 300 Kč
Pro koho: děti od 7 do 12 let, mladší sourozenec od 6 let
Termín podání přihlášky a zaplacení tábora je do 31.07.2019.

!!! PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ KAŽDÉHO DÍTĚTE SAMOSTATNĚ !!!

V případě neúčasti dítěte na táboře pro nemoc vám bude poplatek vrácen.

Při odeslání přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely tábora ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Váš e-mail:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození
(toto číslo použijte při platbě jako specifický symbol, vzor: 02062005)

Adresa bydliště: (ulice + č.p., PSČ, město)

Mobil: (kontakt na jednoho z rodičů)

Výběr ceny zakřížkujte: 350Kč (cena za jednotlivce), 300Kč (cena za jednoho ze sourozenců)

Jméno sourozence/ů

Stravovací odlišnosti dítěte:

Jiné zdravotní zvláštnosti dítěte, na které nás chcete upozornit:

Kolik je 2 + 1 ? (ochranné pole)

Po zpracování přihlášky obdržíte na vámi zadanou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí na tábor. _______________________________________________________________________________________________________ Tábor uhraďte bankovním převodem na č. účtu 260182314/0300,
VS: 642, SS: datum narození dítěte (vzor: 02062005).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (vzor: Pavel Novák).
V případě uhrazení za více dětí najednou uveďte všechna jména (vzor: Pavel Novák, Lukáš Novák, Dora Nováková) a jako SS uveďte datum narození nejstaršího dítěte _______________________________________________________________________________________________________

Nezapomeňte si přečíst: INFORMACE PRO RODIČE - Příměstský 3D tábor Smilovice 2019

Prosíme přinést vyplněné první den tábora: PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - Příměstský 3D tábor Smilovice 2019