Kdy: 31.01.2019 od 16:00 do 19:00 a pak 01.02.2019 od 09:00 do 17:00
Kde: Středisko Karmel ve Smilovicích
Cena: 150Kč, sourozenci 100Kč
Pro koho: děti od 6 do 12 let
Termín podání přihlášky a zaplacení tábora je do 20.01.2019.

!!! PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ KAŽDÉHO DÍTĚTE SAMOSTATNĚ !!!

Při odeslání přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb., § 9 o ochraně osobních údajů a poskytujete souhlas s pořizováním a zpracováním fotografii na nichž je vaše dítě a jejich zveřejnění na stránkách www.ksschsmilovice.cz (zde si je po skončení LEGA budete moci prohlédnout).

Váš e-mail:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození
(toto číslo použijte při platbě jako specifický symbol, vzor: 02062005)

Adresa bydliště: (ulice + č.p., PSČ, město)

Mobil: (kontakt na jednoho z rodičů)

Výběr ceny zakřížkujte: 150Kč (cena za jednotlivce), 100Kč (cena za jednoho ze sourozenců)

Jméno sourozence/ů

Stravovací odlišnosti dítěte (bez masa, bez lepku, ……)

Prosíme vás o pomoc při zajištění občerstvení.
čtvrtek: chlebíčky (z jedné veky), pečené (1 plech), nic
pátek: chlebíčky (z jedné veky), pečené (1 plech), nic

Kolik je 1 + 1 ? (ochranné pole)

Po zpracování přihlášky obdržíte na vámi zadanou e-mailovou adresu potvrzení o registraci dítěte. _______________________________________________________________________________________________________ Cenu uhraďte prosím bankovním převodem na č. účtu 260182314/0300,

VS: 642, SS: datum narození dítěte (vzor: 02062005).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (vzor: Pavel Novák).
V případě uhrazení za více dětí najednou uveďte všechna jména (vzor: Pavel Novák, Lukáš Novák, Dora Nováková) a jako SS uveďte datum narození nejstaršího dítěte. _______________________________________________________________________________________________________