Křesťanské společenství Smilovice,

Křesťanské společenství vzniklo v roce 1905 jako reakce na tehdejší probuzenecké hnutí, tj. hnutí křesťanů uvnitř církve, kteří toužili prohlubovat svůj duchovní život. Během druhé světové války byla činnost KS-SCH přerušena a v roce 1946 opět obnovena. Po nadějném rozběhu však přišla komunistická diktatura, která ústavou ze dne 9.5.1948 KS-SCH i jeho činnost zrušila. V této době byla jakákoliv misijní činnost uvnitř církve zakázána. Přesto práce KS-SCH ilegálně pokračovala. Po roce 1989 byla obnovena činnost KS-SCH jako samostatné, nezávislé křesťanské hnutí, které pracuje uvnitř Slezské církve evangelické a.v. Činnost této organizace je soustředěna na práci s dětmi, mládeži i s dospělými lidmi.

více...